U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

1084 (2010-2011) nr. 9
Amendementen 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 en 55
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

24 juni 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1084 (2010-2011) nr. 1
1084 (2010-2011) nr. 4
1084 (2010-2011) nr. 5
1084 (2010-2011) nr. 8
1084 (2010-2011) nr. 9