U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

1084 (2010-2011) nr. 6
Amendementen 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

23 mei 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1084 (2010-2011) nr. 1
1084 (2010-2011) nr. 4
1084 (2010-2011) nr. 5
1084 (2010-2011) nr. 6
1084 (2010-2011) nr. 8