U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 10 mei 2011 door de heer Joris Van Hauthem in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de recente studie van het onderzoekscentrum Vives van de K.U.Leuven betreffende de transfers tussen de Belgische gewesten uit intrestlasten op de federale overheidsschuld

van Joris Van Hauthem, Erik Tack, Felix Strackx en Christian Verougstraete
1129 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

12 mei 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
25 mei 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1129 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1129 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 23 leden hebben "ja" gestemd
  • 86 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: