U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 26 april 2011 door de heer Wim Wienen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de financiering van het tekort in het pensioenfonds statutairen van de VRT door de Vlaamse Regering

van Wim Wienen en Johan Deckmyn
1101 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

28 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
11 mei 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1101 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1101 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 26 leden hebben "ja" gestemd
  • 58 leden hebben "neen" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers