U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009

948 (2010-2011) nr. 4
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

6 april 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

948 (2010-2011) nr. 1
948 (2010-2011) nr. 2
948 (2010-2011) nr. 3
948 (2010-2011) nr. 4
948 (2010-2011) nr. 4-Erratum
948 (2010-2011) nr. 5
948 (2010-2011) nr. 6
948 (2010-2011) nr. 7
948 (2010-2011) nr. 8
948 (2010-2011) nr. 9
948 (2010-2011) nr. 10