U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Met redenen omklede motie tot besluit van de op 14 maart 2011 door de heer Kris Van Dijck, mevrouw Gerda Van Steenberge en de heer Paul Delva in commissie gehouden interpellaties tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, respectievelijk over de gevolgen van het falend migratiebeleid voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de procedure van de Franse Gemeenschap bij het Grondwettelijk Hof tegen de voorrangsregeling voor Nederlandstalige kinderen, over de eis van de Franstaligen bij het Grondwettelijk Hof ter vernietiging van het voorrangsbeleid voor Nederlandstalige kinderen in Nederlandstalige scholen te Brussel, en over de voorrangsregel in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de klacht hiertegen vanwege de Franse Gemeenschap

1030 (2010-2011) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

30 maart 2011
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1030 (2010-2011) nr. 1
1030 (2010-2011) nr. 2