U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof

van Jan Peumans, Eric Van Rompuy, Ludo Sannen, Kris Van Dijck, Koen Van den Heuvel, Bart Van Malderen en Dirk de Kort
842 (2010-2011) nr. 6
Amendement nr. 32
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

15 februari 2011
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten