U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof

842 (2010-2011) nr. 4
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

28 januari 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

842 (2010-2011) nr. 1
842 (2010-2011) nr. 1-Bijlage
842 (2010-2011) nr. 2
842 (2010-2011) nr. 3
842 (2010-2011) nr. 4
842 (2010-2011) nr. 7