U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende een betere ondersteuning van de palliatieve zorg

van Gerda Van Steenberge, Marijke Dillen, Erik Tack en Felix Strackx
904 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 januari 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
21 februari 2011
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
22 februari 2011
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
22 maart 2011
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - Paul Vanden Berghe PhD, directeur Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) - Mevrouw Veronique Hoste, netwerkcoördinator van Palliatief Netwerk De Mantel vzw - Prof. Dr. Wim Distelmans, voorzitter van LevensEinde InformatieForum (LEIF) - de heer Paul Destrooper, lid raad van bestuur LevensEinde InformatieForum (LEIF) - Dr. Marc Desmet, Palliatief Support Team, Jessa Ziekenhuis Hasselt - Dr. Marc Cosyns, huisarts - Prof. Dr. Manu Keirse, voorzitter van de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg
27 april 2011
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
10 mei 2011
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
19 mei 2011
Verzoek behandeling in plenaire vergadering

Documenten

904 (2010-2011) nr. 1
904 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 904 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 20 leden hebben "ja" gestemd
  • 84 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Vera Van der Borght