U bent hier

Nota van de Vlaamse Regering Groenboek Interne Staatshervorming

van Geert Bourgeois
903 (2009-2010) nr. 1

Procedureverloop

7 september 2010
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
5 oktober 2010
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Gedachtewisseling met de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
20 oktober 2010
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Gedachtewisseling met als sprekers: - prof. dr. Herman Matthijs, prof. dr. Wouter Van Dooren en prof. dr. Ellen Wayenberg (Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken) - de heren Pieter Kerremans, Wim Knaepen en Peter Van Humbeeck (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) - de heer Bart Verhaeghe en mevrouw Liesbeth De Winter (de Verenigde Verenigingen)
27 oktober 2010
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda:
Gedachtewisseling met: 1. vertegenwoordigers van het provinciaal onderwijs: - mevrouw Inga Verhaert, gedeputeerde voor Onderwijs provincie Antwerpen - de heer Frank Smeets, gedeputeerde voor Onderwijs provincie Limburg - mevrouw Marleen Verdonck, directeur provinciaal technisch instituut Zottegem - de heer Ronald Soudant, directeur provinciale secundaire school Voeren
Gedachtewisseling met: 2. vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad: - de heer Rob De Donder, coördinator - de heer Luk Tas, stafmedewerker Jeugdwerkbeleid
8 november 2010
Vergadering verenigde commissies
  • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Vereniging van de Vlaamse Provincies: - de heer Marc Wellens, gedeputeerde Welzijn, provincie Antwerpen - de heer Eddy Couckuyt, gedeputeerde Welzijn, provincie Oost-Vlaanderen - de heer Dirk De fauw, gedeputeerde Welzijn, provincie West-Vlaanderen - mevrouw Erika Thijs, gedeputeerde Welzijn, provincie Limburg - mevrouw Monique Swinnen, gedeputeerde Welzijn, provincie Vlaams-Brabant - mevrouw Karin Jiroflée, gedeputeerde Welzijn, provincie Vlaams-Brabant
9 november 2010
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van: - de Vereniging van de Vlaamse Provincies - de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
24 november 2010
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Gedachtewisseling met: - de heer Karel De Baere, algemeen directeur intercommunale Leiedal - de heer Luk Verschueren, algemeen voorzitter Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) - de heer Paul Sergier, directeur Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw (VVC) - mevrouw Kaat Peeters, directeur van het Forum voor Amateurkunsten, en de heer Dirk Verbist, directeur van de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV) - de heer Matti Vandemaele, stafmedewerker Jeugdbeleid bij Steunpunt Jeugd - de heer Dany Punie, voorzitter Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)
30 november 2010
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Gedachtewisseling met de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Toelichting en bespreking stand van zaken
15 maart 2011
Afgehandeld in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Toelichting van de stand van zaken door minister Bourgeois en gedachtewisseling

Meer details

Verslaggever