U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 januari 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
2 februari 2011
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
15 februari 2011
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
25 maart 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
14 april 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

880 (2010-2011) nr. 1
880 (2010-2011) nr. 2
880 (2010-2011) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 880 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 93 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid