U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 14 december 2010 door de dames Katrien Schryvers en Marijke Dillen in commissie gehouden interpellaties tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, respectievelijk over het stopzetten van de subsidiëring van onderwijs in enkele jeugdhulpvoorzieningen, en over het stopzetten van de subsidiëring van onderwijs in zeven instellingen voor bijzondere jeugdzorg

van Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge, Wim Wienen en Wim Van Dijck
850 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 december 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
12 januari 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

850 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 850 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 26 leden hebben "ja" gestemd
  • 63 leden hebben "neen" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid