U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011. Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2010-2011. Beleidsbrief Financiën en Begroting 2010-2011. Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door mevrouw Griet Smaers

15 (2010-2011) nr. 7
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

7 december 2010
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2010-2011) nr. 1-Bijlagen
15 (2010-2011) nr. 5-A
15 (2010-2011) nr. 5-B
15 (2010-2011) nr. 5-C
15 (2010-2011) nr. 5-D
15 (2010-2011) nr. 5-E
15 (2010-2011) nr. 5-F
15 (2010-2011) nr. 5-G
15 (2010-2011) nr. 5-H
15 (2010-2011) nr. 5-I
15 (2010-2011) nr. 5-I-Erratum
15 (2010-2011) nr. 5-J
15 (2010-2011) nr. 5-K
15 (2010-2011) nr. 7
15 (2010-2011) nr. 8
15 (2010-2011) nr. 10

Meer details

Verslaggever