U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 21 oktober 2010 door mevrouw Gerda Van Steenberge in commissie gehouden interpellatie tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de huidige financieringsregeling van het gewoon voltijds secundair onderwijs en de uitbreiding van het GOK-decreet tot toekomstige financieringsregeling

van Gerda Van Steenberge, Wim Van Dijck en Wim Wienen
737 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
17 november 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

737 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 737 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 22 leden hebben "ja" gestemd
  • 69 leden hebben "neen" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details