U bent hier

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 6 oktober 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de definitieve sluiting van Opel Antwerpen en de verdere initiatieven van de Vlaamse Regering in dit dossier

van Jan Penris, Filip Dewinter, Wim Wienen, Johan Deckmyn, Chris Janssens en Frank Creyelman
670 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

670 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-actualiteitsdebat)

Stemming in de plenaire vergadering

Actualiteitsmotie 670 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 14 leden hebben "ja" gestemd
  • 62 leden hebben "neen" gestemd
  • 33 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers