U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het Milieubeleidsplan 2011-2015 (MINA 4)

van Gwenny De Vroe, Mercedes Van Volcem, Dirk Van Mechelen, Karlos Callens en Sven Gatz
668 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

5 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
7 oktober 2010
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
13 oktober 2010

Documenten

668 (2010-2011) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 668 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 30 leden hebben "ja" gestemd
  • 60 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details