U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de amendementsoorkonden bij de stichtingsakte en de overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie, zoals gewijzigd door de Conferentie van gevolmachtigden in 1994, 1998 en 2002, aangenomen in Antalya op 24 november 2006

van de Vlaamse Regering
659 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 september 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
3 november 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
10 november 2010
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
7 december 2010
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 februari 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

659 (2009-2010) nr. 1
659 (2009-2010) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 659 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid