U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 17 van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, en van artikel 20 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het strafbaar maken van het ter verhuring aanbieden of ter beschikking aanbieden van onbewoonbare woningen

van Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Veerle Heeren, Griet Coppé, Bart Martens en Michèle Hostekint
662 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

24 september 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
29 april 2011
Ingetrokken

Documenten

662 (2009-2010) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid