U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

namens de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen, verslag door Paul Delva en An Michiels
19-A (2009-2010) nr. 3-I
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

3 juni 2010
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

19-A (2009-2010) nr. 1-Bijlagen
19-A (2009-2010) nr. 2
19-A (2009-2010) nr. 3-A
19-A (2009-2010) nr. 3-B
19-A (2009-2010) nr. 3-C
19-A (2009-2010) nr. 3-D
19-A (2009-2010) nr. 3-E
19-A (2009-2010) nr. 3-F
19-A (2009-2010) nr. 3-G
19-A (2009-2010) nr. 3-H
19-A (2009-2010) nr. 3-I
19-A (2009-2010) nr. 3-J
19-A (2009-2010) nr. 3-K
19-A (2009-2010) nr. 4-Bijlagen
19-A (2009-2010) nr. 5
19-A (2009-2010) nr. 5-Bijlagen
19-A (2009-2010) nr. 6

Meer details

Verslaggevers