U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de uitgangspunten met betrekking tot de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

van Lode Vereeck, Boudewijn Bouckaert en Peter Reekmans
493 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

21 april 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
Voorstel spoedbehandeling verworpen
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
28 april 2010
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
29 april 2010
Ingetrokken

Documenten

493 (2009-2010) nr. 1