U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, opgemaakt in Tampere op 18 juni 1998

van de Vlaamse Regering, verslag door Marc Hendrickx
315 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 januari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
3 februari 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
10 februari 2010
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
23 februari 2010
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
7 mei 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juni 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

315 (2009-2010) nr. 1
315 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 315 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 112 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 106 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Marc Hendrickx
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid