U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer wat de administratieve omkadering en de onafhankelijkheid van de toezichtcommissie betreft

van Jan Peumans, verslag door Lieven Dehandschutter
277 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 december 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
10 december 2009
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
8 januari 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
29 januari 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

277 (2009-2010) nr. 1
277 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 277 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Lieven Dehandschutter
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid