U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, wat de benoeming van burgemeesters betreft

van Joris Van Hauthem, An Michiels, Linda Vissers en Frank Creyelman
241 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verzoek behandeling in plenaire verworpen

Procedureverloop

17 november 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
23 april 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 april 2010
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
5 oktober 2010
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
12 oktober 2010
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
19 januari 2011
Verzoek behandeling in plenaire vergadering
Verzoek behandeling in plenaire verworpen

Documenten

241 (2009-2010) nr. 1
241 (2009-2010) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid