U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de stilzwijgende vergunningsbeslissing in eerste aanleg betreft

van Pieter Huybrechts, Wim Wienen, Stefaan Sintobin, Marleen Van den Eynde, Katleen Martens en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt
173 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

21 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
29 december 2009
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Documenten

173 (2009-2010) nr. 1
173 (2009-2010) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Dirk Peeters
Materie
Gewestaangelegenheid