U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de verbreding van de ring rond Brussel

van Sven Gatz, Irina De Knop, Gwenny De Vroe, Ann Brusseel, Marino Keulen en Sas van Rouveroij
159 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Procedureverloop

13 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
26 oktober 2009
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
4 februari 2010
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
18 maart 2010
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoorzitting met: - mevrouw Tine Tytgat, expert Belangenbehartiging en mevrouw Katleen Mariën, medewerker Kenniscentrum, van VOKA Halle-Vilvoorde - vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en START (Strategisch Actieplan voor de Reconversie en de Tewerkstelling in de luchthavenregio) - de heer Jan Turf, beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu in naam van Modal Shift - en eventueel een burgemeester uit de Vlaamse Rand en een vertegenwoordiger van de Brusselse Gewestregering
25 maart 2010
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Gedachtewisseling met mevrouw Brigitte Grouwels, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en de Haven van Brussel
1 april 2010
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoorzitting met de heer Francis Vermeiren, burgemeester van Zaventem
6 mei 2010
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoorzitting met de heer Francis Vermeiren, burgemeester van Zaventem
14 oktober 2010
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoorzitting over de Mobiliteitsstudie PlanMER Brusselse Ring met ir. René Grispen van het Verkeerscentrum en ir. Raf Van den Broeck van AWV Vlaams-Brabant
21 juni 2012
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Gedachtewisseling over de stand van zaken betreffende de optimalisatie van de Brusselse Ring, met mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en de MER-deskundigen Voortzetting van de bespreking en stemming
28 juni 2012
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming

Documenten

159 (2009-2010) nr. 1
159 (2009-2010) nr. 2
159 (2009-2010) nr. 3
159 (2009-2010) nr. 4
159 (2009-2010) nr. 5