U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft

van Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman
121 (2009) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

15 september 2009
Verstuurd naar de voorzitter
28 september 2009
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
30 oktober 2009
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
9 december 2010
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
9 november 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van Transitiearena Duurzaam Wonen en Bouwen, Samenhuizen vzw, Triodos Bank en Kantoor Notaris Debyser
27 maart 2014
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en stemming
24 mei 2014
Vervallen

Documenten

121 (2009) nr. 1
121 (2009) nr. 2

Meer details

Verslaggevers
Griet Coppé en Marc Hendrickx
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid