U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009. Beleidsbrief Cultuur. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Beleidsbrief Jeugd. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Beleidsbrief Sport. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Beleidsbrief Media. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heren Paul Delva en Carl Decaluwe aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

15 (2008-2009) nr. 5-D
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 november 2008
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

15 (2008-2009) nr. 1-Bijlagen
15 (2008-2009) nr. 5-A
15 (2008-2009) nr. 5-B
15 (2008-2009) nr. 5-C
15 (2008-2009) nr. 5-D
15 (2008-2009) nr. 5-E
15 (2008-2009) nr. 5-F
15 (2008-2009) nr. 5-G
15 (2008-2009) nr. 5-H
15 (2008-2009) nr. 5-I
15 (2008-2009) nr. 5-J
15 (2008-2009) nr. 5-K
15 (2008-2009) nr. 8
15 (2008-2009) nr. 8-Erratum

Meer details