U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 13 november 2008 1° door de heer Gino De Craemer in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over de beslissing van de Vlaamse Regering om alsnog deel te nemen aan de wereldtentoonstelling van Shanghai in 2010; 2° door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de structurele deelname van Vlaanderen aan de wereldtentoonstelling van Shanghai in 2010

van Gino De Craemer, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Mark Demesmaeker, Piet De Bruyn en Helga Stevens
1958 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 november 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 november 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1958 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1958 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 27 leden hebben "ja" gestemd
  • 62 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid