U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

18-A (2007-2008) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4 en 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

10 oktober 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers