U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van Lissabon tot wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie en het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en de slotakte, ondertekend in Lissabon op 13 december 2007

1653 (2007-2008) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

3 juli 2008

Documenten

1653 (2007-2008) nr. 1
1653 (2007-2008) nr. 1-Bijlage
1653 (2007-2008) nr. 2
1653 (2007-2008) nr. 3
1653 (2007-2008) nr. 3-Bijlagen

Meer details

Verslaggever
Anissa Temsamani