U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Voorstel van decreet van de heren Rob Verreycken en Erik Arckens houdende wijziging en aanvulling van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact, strekkende tot het invoeren van een Vlaamse Cultuurpactcommissie. Advies van de Raad voor Cultuur over de afschaffing van het Cultuurpact. Een pleidooi voor diversiteit, openheid, participatie en betrokkenheid. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Johan Deckmyn

496 (2005-2006) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

2 juli 2008
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

496 (2005-2006) nr. 1
496 (2005-2006) nr. 2
496 (2005-2006) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Dossiers