U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 25 juni 2008 1° door de heer Eric Van Rompuy in commissie gehouden interpellatie tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over het centraal meldpunt voor taalklachten in de gemeente Overijse en de reactie ter zake van de minister; 2° door de heer Mark Demesmaeker in commissie gehouden interpellatie tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de uitspraken van de minister betreffende het taalbeleid van de gemeente Overijse; 3° door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de gevolgen van het standpunt van minister Keulen inzake het meldpunt voor taalklachten in Overijse voor de werking van het Taalloket

van Eric Van Rompuy, Mark Demesmaeker, Ward Kennes, Francis Vermeiren en Else De Wachter
1765 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 juni 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 juli 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1765 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details