U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 5 juni 2008 door de heer Johan Deckmyn in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over het federale initiatief inzake tax shelter voor shows en sportinfrastructuur en de gevolgen ervan voor het Vlaamse beleid ter zake

van Johan Deckmyn, Wim Van Dijck en Werner Marginet
1736 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 juni 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
25 juni 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1736 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid