U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft de hoeveelheid gratis ontvangen elektriciteit, van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001, wat betreft de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienetwerk, van het REG-decreet van 2 april 2004, wat betreft de Autonome Commissie Energiebeleid Vlaanderen, van het EPB-decreet van 22 december 2006, wat betreft de controles, en van het decreet van 25 mei 2007 tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen

van Carl Decaluwe, Bart Martens, Fientje Moerman en Jan Peumans
1706 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 mei 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
3 juli 2008
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
9 juli 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
18 juli 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
22 augustus 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1706 (2007-2008) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid