U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 30 april 2008 door de heren Joris Vandenbroucke en Rudi Daems in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, respectievelijk over de verdieseling van het wagenpark en de hervorming van de verkeersbelastingen en over het Vlaams dieselwagenpark en de vergroening van de autofiscaliteit

van Marleen Van den Eynde, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Johan Deckmyn en Leo Pieters
1676 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

5 mei 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
21 mei 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1676 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid