U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het Gemeentedecreet wat betreft de bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden

1458 (2007-2008) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3 en 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

11 februari 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1458 (2007-2008) nr. 1
1458 (2007-2008) nr. 2
1458 (2007-2008) nr. 3