U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

1252 (2006-2007) nr. 7
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

12 december 2007
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1252 (2006-2007) nr. 1
1252 (2006-2007) nr. 2
1252 (2006-2007) nr. 5
1252 (2006-2007) nr. 6
1252 (2006-2007) nr. 7