U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

1439 (2007-2008) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

13 december 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers