U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

van Marleen Van den Eynde, Pieter Huybrechts, Leo Pieters, Stefaan Sintobin en Frans Wymeersch
1252 (2006-2007) nr. 6
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

12 december 2007
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1252 (2006-2007) nr. 1
1252 (2006-2007) nr. 2
1252 (2006-2007) nr. 5
1252 (2006-2007) nr. 6