U bent hier

Bijlage bij het verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008, de beleidsbrief Mobiliteit - beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Openbare Werken - beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Energie - beleidsprioriteiten 2007-2008, de beleidsbrief Havens - beleidsprioriteiten 2007-2008 en de beleidsbrief Geografische Informatie - beleidsprioriteiten 2007-2008

15 (2007-2008) nr. 6-I-Bijlagen
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

29 november 2007

Documenten

15 (2007-2008) nr. 1-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 5
15 (2007-2008) nr. 6-A
15 (2007-2008) nr. 6-B
15 (2007-2008) nr. 6-C
15 (2007-2008) nr. 6-D
15 (2007-2008) nr. 6-E
15 (2007-2008) nr. 6-F
15 (2007-2008) nr. 6-G
15 (2007-2008) nr. 6-H
15 (2007-2008) nr. 6-I
15 (2007-2008) nr. 6-I-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 6-J
15 (2007-2008) nr. 6-K
15 (2007-2008) nr. 6-L
15 (2007-2008) nr. 7
15 (2007-2008) nr. 7-Bijlagen
15 (2007-2008) nr. 8