U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie, verslag door Anissa Temsamani en Hans Schoofs
1163 (2006-2007) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

10 december 2007

Documenten

1163 (2006-2007) nr. 1
1163 (2006-2007) nr. 2
1163 (2006-2007) nr. 3
1163 (2006-2007) nr. 5

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Anissa Temsamani en Hans Schoofs