U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Beleidsbrief Werk. Beleidsprioriteiten 2007-2008. Motie van aanbeveling van de heren Roland Van Goethem, Johan Deckmyn, Frank Creyelman en John Vrancken en mevrouw Agnes Bruyninckx

1423 (2007-2008) nr. 3
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

30 november 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
19 december 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1423 (2007-2008) nr. 1
1423 (2007-2008) nr. 2
1423 (2007-2008) nr. 3

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid