U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen'

1249 (2006-2007) nr. 3
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 en 38
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

8 november 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1249 (2006-2007) nr. 1
1249 (2006-2007) nr. 2
1249 (2006-2007) nr. 3
1249 (2006-2007) nr. 4
1249 (2006-2007) nr. 5

Verbonden initiatieven