U bent hier

Ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

van de Vlaamse Regering
1252 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 juni 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
5 juli 2007
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 november 2007
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
12 december 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
21 december 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
12 februari 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1252 (2006-2007) nr. 1
1252 (2006-2007) nr. 2
1252 (2006-2007) nr. 5
1252 (2006-2007) nr. 6

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid