U bent hier

Toelichtingen bij de aanpassingen van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007. Meerjarenbegroting 2008-2009

van de Vlaamse Regering
17 (2006-2007) nr. 1-C
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

29 mei 2007
27 juni 2007