U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten

1070 (2006-2007) nr. 3
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

30 maart 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.