U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

1147 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 maart 2007
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
29 maart 2007
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (onder voorbehoud van indiening)
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
19 april 2007
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
9 mei 2007
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
25 mei 2007
Bekrachtigd en afgekondigd.
29 juni 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1147 (2006-2007) nr. 1
1147 (2006-2007) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid