U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de republiek Botswana, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 juni 2006

van de Vlaamse Regering
1141 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 maart 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
24 april 2007
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
8 juni 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
2 juli 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1141 (2006-2007) nr. 1
1141 (2006-2007) nr. 2

Meer details

Verslaggevers
Roland Van Goethem en Luc Van den Brande
Materie
Gewestaangelegenheid