U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2002

van de Vlaamse Regering
23 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 februari 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 mei 2007
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
8 juni 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
20 december 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

23 (2006-2007) nr. 1
23 (2006-2007) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Felix Strackx
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid