U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

1007 (2006-2007) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

6 december 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1007 (2006-2007) nr. 1
1007 (2006-2007) nr. 2
1007 (2006-2007) nr. 5
1007 (2006-2007) nr. 6